Listingy k tisku
VK-12001Balicek karet 2
N 49°17.891' E 18°03.839'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Karty
N 49°17.907' E 18°03.891'
Konec panelovky u vodárny
Nápověda
qin zbqeval cbq crfvabh
VK-12002Balicek karet 3
N 49°17.609' E 18°03.947'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.../---/../.-../.---/--./.-.//
VK-12003Balicek karet 4
N 49°17.345' E 18°03.952'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12004Balicek karet 5
N 49°17.090' E 18°04.048'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-./.-/-../--../-./.-/-.-./-.-/---/..-//
VK-12005Balicek karet 6
N 49°16.858' E 18°04.083'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12006Balicek karet 7
N 49°16.574' E 18°04.247'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12007Balicek karet 8
N 49°16.338' E 18°03.966'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12008Balicek karet 9
N 49°16.074' E 18°03.859'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12009Balicek karet 10
N 49°16.017' E 18°03.429'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
01110100 01101111 01110010 01111010 01101111
VK-12010Balicek karet J
N 49°15.832' E 18°03.110'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°15.832' E 18°03.110'
-
Nápověda
106 101 104 108 105 99 110 97 110
VK-12011Balicek karet Q
N 49°15.822' E 18°02.683'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
qdphcl
VK-12012Balicek karet K
N 49°16.078' E 18°02.470'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
xauqmq
VK-12013Balicek karet A
N 49°16.400' E 18°02.474'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

 
Jak na keš: indície získané v keších na trase převedete podle textu písně níže. Při počítání indícii vždy odečítáte od vyšší hodnoty.
 
 

Keš naleznete na souřdnicích: 

49°1(E-B) . (A-E+1) ((E-C)x2) (DxB) 

18°0((D+C)÷4) . (A÷D) (B+C) ((A+E)÷(B+D))

P1
(Parkoviště)
Karty T5
N 49°16.251' E 18°02.430'
Přiblížení Libera s T5 výbavou. Přístup od Valašské Polanky viz. waypoint. Od Zděchova zákaz vjezdu a dvě závory.
T1
(Stezka)
Odbočka k T5 parking
N 49°16.168' E 17°59.849'
Zde odboč z hlavní a po podjetí kolejí zaboč vpravo, až k parking vede asfaltka
Nápověda
ind elhz v
VK-12014Tucet úkolů pro Heraklese 1
N 49°19.480' E 18°00.710'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Ač mohou kráčet, chodit neumí
Ač zpívají, mluvit neumí
Ač bez paží, rukou má
Ač bez hlavy, avšak s tváří

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.
 

 

Nápověda
...-/-.-/---/.-././-././-.-./....//
VK-12015Tucet úkolů pro Heraklese 2
N 49°19.350' E 18°00.710'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Sto nohou mám, ale stát nemohu
Krk předlouhý, leč hlavu žádnou
Požírám život služkám
 
Co jsem ?
 

Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
VK-12016Tucet úkolů pro Heraklese 3
N 49°19.220' E 18°00.710'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Vidět ji nelze, cítit ji nelze, slyšet ji nelze, nahmatat ji nelze
Za hvězdami se prostírá a pod kopci, život končí a smích zahubí

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
---./.-../---./-.-/-././/
VK-12017Tucet úkolů pro Heraklese 4
N 49°19.090' E 18°00.710'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Zuby svými smrt šíří ty však šelmě ani zbrani nepatří

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
VK-12018Tucet úkolů pro Heraklese 5
N 49°18.960' E 18°00.710'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Pokud jdeš po živých ani nepovzdechnou, pokud jdeš po zemřelých reptají a hubují

Co jsme?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
89 111 117 110 103 98 101 101 99 104
VK-12019Tucet úkolů pro Heraklese 6
N 49°19.220' E 18°00.510'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Dej mi jíst a budu žít, dej mi pít a zemřu

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
VK-12020Tucet úkolů pro Heraklese 7
N 49°19.220' E 18°00.310'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Čert mě postaví, kohout mě zaplatí, válka mě spálí

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

 

Nápověda
01110011 01110100 01100001 01110100 01101110 01111001
VK-12021Tucet úkolů pro Heraklese 8
N 49°19.480' E 18°00.110'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Můžeš mě zlomit,  avšak pracovat nepřestanu
Pokud dotknout se mě můžeš, má práce je u konce
Ztratíš li mě, jistě mě brzy najdeš pomocí prstenu

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
VK-12022Tucet úkolů pro Heraklese 9
N 49°19.350' E 18°00.110'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Běžet umím, ale nechodím
Ústa mám, ale nemluvím
Lože mám, ale nespím
Hlavu mám, ale nepláču

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
fspibo
VK-12023Tucet úkolů pro Heraklese 10
N 49°19.220' E 18°00.110'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Dotek rtů hebkých znám, sám však žádné rty nemám
Pohlazení rukou znám, sám však rukou svých nemám
Jsem společník neživý, leč s duší křehkou

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

 

Nápověda
VK-12024Tucet úkolů pro Heraklese 11
N 49°19.090' E 18°00.110'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Jsem diamanty, které měsíc poztrácel.  Když mě najde slunce rychle mě posbírá

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
rtqrwuvgm
VK-12025Tucet úkolů pro Heraklese 12
N 49°18.960' E 18°00.110'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš?

Pro získání souřadnic musíš odpovědět jedním slovem, bez diakritiky, na následující hádanku

Mám cestu bez aut, město bez domů, les bez stromů

Co jsem?


Můžeš ověřit své řešení s certitude.

Nápověda
cpcmkngxavcrw
VK-12026Dvanáct měsíců - leden
N 49°26.196' E 17°52.455'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
VK-12027Dvanáct měsíců - únor
N 49°26.300' E 17°52.356'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
.-../../.../-/-./.-/-.-././-.-//--../.-//.../-.-/..-/.--./../-./---/..-//.../--/.-./-.-./-.-/..-//...-/.//...-/-.--/.../..//.----/---../-----//-.-./--//
VK-12028Dvanáct měsíců - březen
N 49°26.415' E 17°52.390'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
115 107 117 112 105 110 97 32 115 109 114 99 107 117 32 49 50 48 32 99 109 32 122 101 32 122 97 100 117
VK-12029Dvanáct měsíců - duben
N 49°26.534' E 17°52.522'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
qho 6 z ilfbxb ... cbhmvwgr enqrwv fzlpr
VK-12030Dvanáct měsíců - květen
N 49°26.475' E 17°52.646'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
01100010 01110101 01101011 00100000 00110001 00101100 00110101 00100000 01101101 00100000 01101111 01100100 00100000 01101111 01100010 01110010 01101111 01110110 01110011 01101011 01100101 01101000 01101111 00100000 01110000 01100001 01110010 01100101 01111010 01110101
VK-12031Dvanáct měsíců - červen
N 49°26.641' E 17°52.873'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
sdulchn cd cdeudgolp ?srcru? qdg sursxvwnhp
VK-12032Dvanáct měsíců - červenec
N 49°26.746' E 17°53.161'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
VK-12033Dvanáct měsíců - srpen
N 49°26.835' E 17°53.213'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
.-/-.//---./-/./---./--/.-.-/.-.-/-//---../..--../-----//..//---./.-../---/.../.-./...//
VK-12034Dvanáct měsíců - září
N 49°26.907' E 17°53.455'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
VK-12035Dvanáct měsíců - říjen
N 49°26.950' E 17°53.690'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
VK-12036Dvanáct měsíců - listopad
N 49°26.671' E 17°53.874'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
tnsdfl v pqmpdfofip mjtuobdf
VK-12037Dvanáct měsíců - prosinec
N 49°26.499' E 17°53.912'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
PARKOVISTE 1
N 49°26.916' E 17°52.214'
-
P2
(Parkoviště)
PARKOVISTE 2
N 49°27.148' E 17°53.665'
-
Nápověda
.----/-----//--/./-/.-./..-//...-/-.--/.../---/-.-/---//
VK-12038Třináctý měsíc - MČSP
N 49°26.688' E 17°53.485'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

- MČSP byl od roku 19AB každoroční součástí listopadových oslav

- Dny ruské a sovětské hudby se konaly v C0. a D0. letech

- Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a SSSR byla podepsána EF. prosince 19GH

 

N 49° 2C.(A-E)(B-H)D                                                                                       E 017° 5(C-G).(A+G)(B-F)H

Keš

12038_keš

P1
(Parkoviště)
Parking
N 49°27.311' E 17°53.974'
-
T1
(Stezka)
Odbočka
N 49°27.501' E 17°53.933'
Tady odbočte
Nápověda
ngbk pc fpg fq rwn ogvtw qf lb tqjw dgvqpw
VK-12039Beaufortova stupnice - 12 - Orkán
N 49°21.708' E 17°55.617'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°21.736' E 17°55.573'
-
Nápověda
xqr wvaqr arm anuber, xqlm wfrz G crg
VK-12040Beaufortova stupnice - 11 - Vichřice
N 49°21.525' E 17°55.702'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°21.578' E 17°55.661'
-
Nápověda
./.-./---/..../.-/-.//--..--/.-/..././.-..//../.---/.-/.-./-.-//.-/-.//
VK-12041Beaufortova stupnice - 10 - Plný vichr
N 49°21.302' E 17°55.831'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°21.578' E 17°55.661'
-
Nápověda
.-/-./----/.../-.-/-//
VK-12042Beaufortova stupnice - 9 - Silný vichr
N 49°21.203' E 17°56.180'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Úvodní souřadnice vás přivedou k turistickému rozcestníku. Aby jste se dostali k hledané keši, která je na souřadnicích N 49° 21,ABC  a  E 17° 55, DEF budete na něm muset zjistit pár informací :
A = vzdálenost na Vsetín po modré mínus vzdálenost na Porubu
B = vzdálenost na Vsetín po modré mínus vzdálenost na Nad Semetínem
C = vzdálenost na Troják mínus vzdálenost na Vsetín po modré
D = vzdálenost do Hošťálkové plus vzdálenost na Nivku
E = vzdálenost na Porubu mínus vzdálenost na Nad Semetínem
F = vzdálenost do Hošťálkové mínus vzdálenost na Vsetín po modré mínus vzdálenost do Semetína
 
Nezapomeňte si opsat bonusové číslo. Budete ho potřebovat.
P1
(Parkoviště)
N 49°21.578' E 17°55.661'
-
Nápověda
97 115 105 32 99 116 121 114 105 32 109 101 116 114 121 32 118 121 115 111 107 111
VK-12043Beaufortova stupnice - 8 - Čerstvý vichr
N 49°20.943' E 17°55.765'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°21.578' E 17°55.661'
-
Nápověda
01110110 01100101 00100000 01110011 01110100 01100001 01110010 01100101 01101101 00100000 01110000 01100001 01110010 01100101 01111010 01110101
VK-12044Beaufortova stupnice - 7 - Mírný vichr
N 49°20.701' E 17°55.680'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Stojíte na křižovatce cest. Na dohled (do vzdálenosti 30 metrů) jsou na šesti stromech a jednom pařezu značky. Jsou to značky turistické cesty, naučné stezky a pro cyklistický závod. Vaším úkolem bude spočítat:
A = počet modrých turistických značek
B = počet žlutobílých značek naučné stezky
C = počet značek, které jsou šipka, nebo šipku obsahují
D = počet křížků
 
Kontrolní součet všech čísel je 11.
 
Keš najdete na souřadnicích:
 
N 49° 20,(A+B)(A+C+D)(C-A)
E 17° 55,(C)(B+D)(A+D)
 
Nezapomeňte si opsat bonusové číslo. Budete ho potřebovat.
P1
(Parkoviště)
N 49°21.578' E 17°55.661'
-
P2
(Parkoviště)
N 49°20.749' E 17°54.969'
-
Nápověda
esviz qbsfa ab qsbnfofn
VK-12045Beaufortova stupnice - 6 - Silný vítr
N 49°20.647' E 17°55.089'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°20.749' E 17°54.969'
-
Nápověda
VK-12046Beaufortova stupnice - 5 - Čerstvý vítr
N 49°20.639' E 17°54.747'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°20.749' E 17°54.969'
-
Nápověda
x fwvkpg uvtqow
VK-12047Beaufortova stupnice - 4 - Mírný vítr
N 49°20.576' E 17°54.421'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°20.749' E 17°54.969'
-
P2
(Parkoviště)
N 49°20.883' E 17°54.200'
-
Nápověda
VK-12048Beaufortova stupnice - 3 - Slabý vítr
N 49°20.537' E 17°54.081'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°20.883' E 17°54.200'
-
Nápověda
yh yhonhp gxwhp sduhcx
VK-12049Beaufortova stupnice - 2 - Větřík
N 49°20.463' E 17°53.748'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na úvodních souřadnicích naleznete turistický rozcestník. Z něj zjistěte následující:
A = nadmořská výška rozcestníku
B = vzdálenost na Troják
C = vzdálenost na Končiny
D = vzdálenost do Semetína
E = vzdálenost do Štěpkové
F = Vzdálenost do Ratiboře
 
Keš naleznete na souřadnicích:
 
N 49° 20,A+(B*C)+D+E
E 17° 53,A+(2*B*C)-F-E
 
Nezapomeňte si opsat bonusové číslo. Budete ho potřebovat.
P1
(Parkoviště)
N 49°20.883' E 17°54.200'
-
Nápověda
VK-12050Beaufortova stupnice - 1 - Vánek
N 49°20.831' E 17°54.285'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na úvodních souřadnicích naleznete už dost zašlý rozcestník. Ale jistě z něj zjistíte následující:
A = vzdálenost do Ratiboře
B = vzdálenost na Nad Kosisky
C = vzdálenost na Končiny
D = vzdálenost na Porubu
E = vzdálenost na Vsetín
Keš naleznete na souřadnicích :
N 49° 20, (E-D) (A+B) (A)
E 17° 54, (E-D-B) (E-C) (B-A)
 
Nezapomeňte si opsat bonusové číslo. Budete ho potřebovat.
P1
(Parkoviště)
N 49°20.831' E 17°54.285'
-
P2
(Parkoviště)
N 49°21.205' E 17°54.350'
-
Nápověda
VK-12051Beaufortova stupnice - 0 - Bezvětří - Bonus
N 49°21.181' E 17°54.357'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jedná se o bonusovou keš. Aby jste získali souřadnice, budete muset najít minimálně šest keší ze série Beaufortovy stupnice a v nich bonusová čísla. Každé číslo je v keších dvakrát a tak by to něměl být žádný problém.
Keš je na souřadnicích:
N 49°21.ABC' E 17°54.DEF'
P1
(Parkoviště)
N 49°21.205' E 17°54.350'
-
Nápověda
VK-12052Dvanáct znamení zvěrokruhu - Beran
N 49°24.910' E 18°04.992'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking
N 49°25.169' E 18°04.949'
Asfaltové parkoviště. Směrem na Břucko je dále zákaz vjezdu.
Nápověda
..-/.../-/.-./---/--/..-//
VK-12053Dvanáct znamení zvěrokruhu - Býk
N 49°24.670' E 18°05.092'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./---/-../-.-/.-/--/./-././--//
VK-12054Dvanáct znamení zvěrokruhu - Blíženci
N 49°24.407' E 18°05.355'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
--../.-/.../-/..-/-../.-/-./-.-/---/..-//
VK-12055Dvanáct znamení zvěrokruhu - Rak
N 49°23.983' E 18°05.446'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
...-/-.-/---/.-././-././-.-./..../.../--/.-./-.-/..-//
VK-12056Dvanáct znamení zvěrokruhu - Lev
N 49°23.670' E 18°05.369'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--../--../.-/--/---/-../.-./../-././--//
VK-12057Dvanáct znamení zvěrokruhu - Panna
N 49°23.383' E 18°05.870'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.../-/.-./---/--/.../---/-.-/./-./-.-/./--//
VK-12058Dvanáct znamení zvěrokruhu - Váhy
N 49°23.054' E 18°05.897'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--..//
VK-12059Dvanáct znamení zvěrokruhu - Štír
N 49°23.203' E 18°05.490'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-./.-/-.../..-/-.-/..-//
VK-12060Dvanáct znamení zvěrokruhu - Střelec
N 49°23.544' E 18°04.788'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--..//
VK-12061Dvanáct znamení zvěrokruhu - Kozoroh
N 49°24.175' E 18°04.481'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
--/.-../.-/-../-.--/-.../..-/-.-//
VK-12062Dvanáct znamení zvěrokruhu - Vodnář
N 49°24.634' E 18°04.600'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
--././---/.../-/.-./---/--//
VK-12063Dvanáct znamení zvěrokruhu - Ryby
N 49°25.003' E 18°04.746'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
..-/-.../.-././--../---/...-/-.--/-.-./..../-../...-/---/.---/-.-./.-/-//
VK-12064Astrologie
N 49°24.055' E 18°04.944'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Západní astrologická tradice začala na české území pronikat z jižní a západní Evropy již ve starověku A=3, středověku A=4, novověku A=5. Jistého oficiálního uznání se astrologii dostalo zejména ve 1B. a 1C. století za vlády lucemburských císařů Karla IV a jeho následníka Václava IV. Dalšího období velkého rozmachu se astrologie na českém území dočkala na přelomu 1D. a 1E. století, za vlády císaře Rudolfa F, vyhlášeného mecenáše všech provozovatelů okultních nauk. 

O obnovení astrologické tradice na českém území ve 20. století se postarali zejména členové prvorepublikového sdružení hermetiků Universum G=6, Universe G=8Universalie G=0. Za komunistického režimu byla astrologie v Česku potírána a pronásledována jako učení neslučující se s oficiálním marxisticko-leninským světonázorem.

Astrologická veřejnost navázala na prvorepublikovou tradici založením Astrologické společnosti ČR dne H9. 1I 19J9.

 

Zjištěné hodnoty zapište do vzorce:

N 49° 2(D-F).(E-I)CD                                                                          E 018° 0(A+H).(J-E)G(B+H)

P1
(Parkoviště)
Parking u odbočky
N 49°25.173' E 18°04.955'
-
Nápověda
VK-12065Svátky ČR - Den obnovy samostatné ČR - BONUS
N 49°23.250' E 18°03.603'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Indície k odlovení bonusové keše naleznete v keších (VK-12069) až (VK-12075)
 
Nalezené indície dosaďte do vzorce:
 
N 49°2(E-D) . (F+C) (F-C) A'
E 18°0(G-D) . (B+D) (F-G) F'
 
Závorky mezi sebou nenásobte.
 
 
Upozornění pro závodníky:
Na trase série státních svátků je špatný a místy i žádný signál (testováno s O2).
 

 
P1
(Parkoviště)
N 49°23.335' E 18°03.519'
-
S1
(Virtuální stage)
UZAVŘENÁ CESTA - ZÁK
N 49°23.236' E 18°03.615'
Mezi S1 a S2 je uzavřená silnice a platí zde zákaz vstupu!!
S2
(Virtuální stage)
UZAVŘENÁ CESTA - ZÁK
N 49°23.090' E 18°03.936'
Mezi S1 a S2 je uzavřená silnice a platí zde zákaz vstupu!!
Nápověda
---/../-.-/.-.//--.//---./.-../---./-.-/-./.-.-/-/.-/-/----/...//---/../-.-/.-./--.//.-/-./.--//.-.-/-/---/./--/.-.-/.-./.../--.//
VK-12066Svátky ČR - Velky patek
N 49°23.142' E 18°03.663'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°23.335' E 18°03.519'
-
Nápověda
..-//-.-/.-/--/./-././/...-/.//...-/-.--/.../..//---/-.-./..//
VK-12067Svátky ČR - Velikonocni pondeli
N 49°22.963' E 18°03.793'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12068Svátky ČR - Svatek prace
N 49°22.955' E 18°04.200'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
100 114 117 104 121 32 112 111 100 32 99 101 115 116 111 117
VK-12069Svátky ČR - Den vitezstvi
N 49°22.824' E 18°04.647'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-.../..-/-.-/--..--//--/./-/.-.//.-//.--./..-/.-..//...-/-.--/.../---/-.-/---//
VK-12070Svátky ČR - Den slovanskych verozvestu Cyrila a Me
N 49°22.887' E 18°05.227'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12071Svátky ČR - Den upaleni mistra Jana Husa
N 49°22.647' E 18°05.343'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12072Svátky ČR - Den ceske statnosti
N 49°22.778' E 18°05.524'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
vpun qdg srwrnhp
VK-12073Svátky ČR - Den vzniku samostatného Československa
N 49°22.970' E 18°05.487'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12074Svátky ČR - Den boje za svobodu a demokracii
N 49°23.018' E 18°05.272'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
fwd
VK-12075Svátky ČR - Stedry den
N 49°23.026' E 18°04.959'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12076Svátky ČR - 1. svatek vanocni
N 49°23.025' E 18°04.673'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
uguv ogvtw xauqmq
VK-12077Svátky ČR - 2. svatek vanocni
N 49°23.081' E 18°04.263'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
110 101 110 105 32 122 97 112 111 116 114 101 98 105
VK-12078Dvanáct hodin - první hodina
N 49°23.598' E 18°10.169'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Pro odlov stačí vyluštit následující omalovánku:

F.1

P1
(Parkoviště)
Parkoviště
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
akčildiž omorts oroks
VK-12079Dvanáct hodin - druhá hodina
N 49°23.549' E 18°10.288'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Pro odlovení keše bude stačit odečíst z obrázku souřadnice (použij pravítko): 

F.2

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
tsom inim idz an
VK-12080Dvanáct hodin - třetí hodina
N 49°23.462' E 18°10.331'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Pro odlovení stačí z obrázku vyčíst souřadnice (použij pravítko) :

F.3

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
uhavs ev okosyv m 5,3 kub
VK-12081Dvanáct hodin - čtvrtá hodina
N 49°23.367' E 18°10.311'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.4

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
umorts inejovdzor v
VK-12082Dvanáct hodin - pátá hodina
N 49°23.302' E 18°10.190'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.5

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
akotop u uzeřap yneřok
VK-12083Dvanáct hodin - šestá hodina
N 49°23.282' E 18°10.029'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.6

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
ínap álíb
VK-12084Dvanáct hodin - sedmá hodina
N 49°23.319' E 18°09.887'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.7

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
uokčilkop dop řav ukčenrh
VK-12085Dvanáct hodin - osmá hodina
N 49°23.379' E 18°09.798'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.8

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
ukrms ohékilev yneřok
VK-12086Dvanáct hodin - devátá hodina
N 49°23.457' E 18°09.773'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.9

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
ukub ěnitud v
VK-12087Dvanáct hodin - desátá hodina
N 49°23.543' E 18°09.818'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.10

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
ukob z uzeřap eříd v
VK-12088Dvanáct hodin - jedenáctá hodina
N 49°23.603' E 18°09.913'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.11

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
ůnančilhej ířt ez mondej an
VK-12089Dvanáct hodin - dvanáctá hodina
N 49°23.629' E 18°10.033'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

F.12

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
ukrms an anrvks álíb
VK-12090Čas
N 49°23.459' E 18°10.052'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Všichni víme, kolik má minuta sekund, hodina minut a den hodin, ale budete vědět, kolik má minuta tuctů sekund (A), hodina kop minut (B) a den půltuctů hodin (C)? A víte, že mezi běžné jednotky času patří i Generace? Její velikost (délka) je udávána jako DE - FG let. Určitě pro vás taky nebude obtížné zjistit, kdo vytvořil definici času, která říká, že: "Čas je napočítaný pohyb ve vztahu k před a po." Byl to Hippokratés H=8, Aristotelés H=9 nebo Eurípidés H=0?

Zjištěné hodnoty zapište do vzorce:

N 49° 23.(E-D)G(A-G)                                                                           E 018° (A-E)H.(B+C)DF

P1
(Parkoviště)
Točna
N 49°23.456' E 18°10.020'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
P2
(Parkoviště)
Parking u závory
N 49°23.505' E 18°09.318'
Platí pro celou sérii (VK-12078 - 12090)
Nápověda
VK-12091Tucet modelů škodovky - Š 422
N 49°24.582' E 17°58.328'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
oevmxn wnxb unq bzbgnan bxbyb ohxh
VK-12092Tucet modelů škodovky - Popular
N 49°24.530' E 17°58.191'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Z deseti typových řad Populáru byly dvě vyloženě sportovní. První z nich, Škoda A20 Popular Sport (typ 90B), vyráběný v roce 193C, byl vyvinut pro účast ve vytrvalostním závodě 1000 mil Československých v roce 1936, který se však již neuskutečnil. Na podvozku typu 906 vzniklo jen 20 vozů typu 908 s hliníkovou aerodynamickou karosérií kupé a upraveným motorem s vyšším výkonem.

Druhý typ - Škoda Popular Sport Monte Carlo (typ 909), vyráběný v letech 1935–19EB, vznikl výměnou běžného motoru Popularu za ten z většího Rapidu (typ D01). Toto spojení se ukázalo jako vynikající, a tak ho automobilka začala prodávat s karosérií Roadster, Roadster De Luxe a Coupé Sport. Však také jezdil nejvyšší rychlostí 110 km/h při spotřebě 10 litrů benzínu na 100 km a měl diferenciál. Celkem se ho vyrobilo 7F kusů. 

Zjištěné hodnoty zapište do vzorce:

N 49° 24.ACD                                                                                   E 017° 58.EB(2F)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
-/.-/-/.-//-.../..-/-.-//.-//.---/./..../---//.../-.--/-./---/...-/.//
VK-12093Tucet modelů škodovky - Felicia
N 49°24.343' E 17°58.575'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Koupili jste si novou Felicii a protože je před vámi krásný víkend, sklopili jste střechu a vyrážíte na první výlet. Hned na začátku vám ale kazí příjemný prožitek z jízdy objížďka H=5, popojíždění v koloně H=3, nekvalitní cesta s vyjetými kolejemi H=0.
Pokračujete dále a po nějaké době si chcete udělat přestávku. Zamíříte k blízkému odpočívadlu, zaparkujete a zjistíte, že je zde: skvěle zásobený bufet s čistými záchody a tekoucí vodou J=7, jen tři špalky na sezení a víc nic J=8, pouze pár laviček a zapáchající latrína J=9.
Trochu jste si odpočinuli a pokračujete v cestě. Po chvíli přijíždíte ke křižovatce na které: je vyznačena hlavní silnice a tvar křižovatky G=1, není vyznačena hlavní a vedlejší silnice G=4, je zúžená vozovka kvůli podemleté krajnici G=9.
Opatrně jste projeli křižovatkou a po chvíli vám kontrolka hlásí, že potřebujete doplnit benzin. Zajíždíte k nejbližší čerpací stanici a už z dálky vidíte, že její čelní štít má shodný tvar a barvu jako: výstražné dopravní značky I=1, zákazové dopravní značky I=2, příkazové dopravní značky I=3.
Natankovali jste plnou nádrž a pokračujete v jízdě. Po pár metrech si vzpomenete, že jste se chtěli zajet podívat na jedno pěkné místo s vyhlídkou, které by mělo být někde poblíž. Zastavujete tedy u betonového objektu, který vám připomíná: vjezd do tunelu K=5, bunkr pohraničního opevnění K=7, památník padlým hrdinům K=9, z příruční skříňky vytahujete mapu a blok a zjišťujete, kudy se nejlépe dostanete ke svému cíli. V bloku máte zapsán tajemně vypadající text:

N 49° 2(K-I).GH(I+H)                                                                    E 017° 58.(J-I)GK

Vy však víte, co s ním - chvíli počítáte a už na mapě vidíte místo, kam se chcete dostat. Tak šťastnou cestu...

S1
(Virtuální stage)
1. zastavení - odpoč
N 49°24.323' E 17°58.645'
-
S2
(Virtuální stage)
2. zastavení - křižo
N 49°24.262' E 17°58.641'
-
S3
(Virtuální stage)
3. zastavení - benzi
N 49°24.199' E 17°58.672'
-
S4
(Virtuální stage)
4. zastavení - beton
N 49°24.180' E 17°58.676'
-
P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
118 105 115 105 32 110 97 32 98 114 105 122 99 101 32 111 98 107 108 105 99 101 110 101 32 115 109 114 99 107 121
VK-12094Tucet modelů škodovky - Octavia
N 49°24.100' E 17°58.680'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
wztplz qbsfa obipsf
VK-12095Tucet modelů škodovky - 1000 MB
N 49°23.919' E 17°58.511'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
VK-12096Tucet modelů škodovky - 110 R
N 49°24.118' E 17°58.189'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
VK-12097Tucet modelů škodovky - 105/120
N 49°24.165' E 17°57.888'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Se svou luxusní Škodou 120 GLS se chystáte vyrazit za kamarádem na chatu na Valašsku, ale protože jste tam už nějaký ten pátek nebyli, tak je potřeba podívat se do mapy, kde přesně to vlastně je, a kudy se tam dostanete. Na mapě vidíte, že na místo vede několik cest a matně si pamatujete, že některé jsou neprůjezdné a někde je zase zákaz vjezdu. Takže vám nezbývá nic jiného, než si vše objet a zjistit na kterém místě jaké značky jsou a kde přesně ta chata vlastně stojí...

12097_mapka

12097_znacky

N 49° 2(D-B).(C-A)(E-A)(D+E)                                                           

E 017° 5(A+D).(C+E)(A+B+E)(C-B)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
VK-12098Tucet modelů škodovky - Favorit/Forman
N 49°24.237' E 17°58.419'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
VK-12099Tucet modelů škodovky - Fabia
N 49°23.786' E 17°58.601'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Pořídili jste si fungl novou Fabii a rozhodli se, že hned vyrazíte na keše. Ale protože váš parťák, se kterým pravidelně vyrážíte na lov, zrovna onemocněl, dohodli jste se s nadšeným geonováčkem ze sousedství, že pojede místo něj a bude plnit funkci navigátora.

Dorazili jste na úvodní souřadnice a je potřeba se rozhlídnout okolo a pokud:

- jste na křižovatce čtyř cest, budete pokračovat na souřadnice N 49° 23.878' E 017° 58.606'

- pod cestou vede propustek, pojedete na souřadnice N 49° 23.701' E 017° 58.640'

- cesta vede hlubokým úvozem, vyrazíte na souřadnice N 49° 23.848' E 017° 58.822'

 

Jste na 1. stage a zjišťujete, že:

- je zde dopravní značka Nebezpečné klesání a tak dále musíte jet opatrně a to na souřadnice N 49° 23.629' E 017° 58.508'

- je tu značka Padající kamení, takže musíte dát pozor a pokračovat na souřadnice N 49° 23.553' E 017° 58.753'

- váš nový navigátor je matla a nevšiml si, že je tu Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, takže musíte zpět a pak na souřadnice N 49° 23.758' E 017° 58.545'

 

Jste na 2. stage a:

- cesta zatáčí do prava a vy po ní pokračujete na souřadnice N 49° 23.693' E 017° 58.345'

- cesta zatáčí do leva a vy po ní pokračujete na souřadnice N 49° 23.495', E 17° 58.826'

- cesta, ač na mapě pokračuje dál, tak v reálu končí na mýtině a vy se musíte otočit a jet na souřadnice N 49° 23.805' E 017° 58.665'

 

Dojeli jste na stage 3. a vidíte, že:

- jste na malém pahorku a ze tří stran vás obklopuje hluboký příkop, proto se otočíte a pokračujete na N 49° 23.739' E 017° 58.713'

- cesta vede do blízké osady, tak pokračujete  dál na N 49° 23.693' E 017° 58.033'

- jste na rozcesí, takže odbočíte do leva a jedete na N 49° 23.448' E 017° 58.919'

 

Už jste na 4. stage a tady:

- začíná vzrostlý bukový les, tak dále jedete na N 49° 23.335' E 017° 59.103'

- je závora, objedete ji a pokračujete na N 49° 23.693' E 017° 58.031'

- roste mladý smrček z velkého pařezu, proto budete pokračovat na N 49° 23.743' E 017° 58.791'

 

Dorazili jste na 5. stage a před vámi ční do výšky:

- lampa veřejného osvětlení, proto keš najdete na souřadnicích N 49° 23.729' E 017° 58.011'

- torzo smrku, a tak finálku objevíte na souřadnicích N 49° 23.713' E 017° 58.807'

- vysílač mobilního operátora, takže krabku hledejte na souřadnicích N 49° 23.280' E 017° 59.231'

S1
(Virtuální stage)
Stage 1
????
Značka nebezpečné klesání - padající kamení - zákaz vjezdu
S2
(Virtuální stage)
Stage 2
????
Zatáčka - zatáčka - mýtina
S3
(Virtuální stage)
Stage 3
????
Pahorek - osada - rozcestí
S4
(Virtuální stage)
Stage 4
????
Buky - závora - smrček na pařezu
S5
(Virtuální stage)
Stage 5
????
Lampa - torzo smrku - vysílač
P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
VK-12100Tucet modelů škodovky - Superb
N 49°23.569' E 17°58.793'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

V práci vás povýšili a s novým místem jste nafasovali i služebního Superba. Berete rodinu a potřebnou výbavu a vyrážíte na keše. Na úvodních souřadnicích je benzinka, která má oproti zvyklostem nadzemní nádrž. Pokud je natřena černou barvou, pak další zastávku hledejte ve vzdálenosti 226 metrů pod azimutem 239°, pokud má šedou barvu, pak další stage je vzdálena 129 metrů pod azimutem 162° a pokud je hnědá, tak dále půjdete 201 metrů pod úhlem 56°.

 

Na druhé zastávce je betonový objekt. Pokud je to sloup elektrického vedení, pak se dále vydáte pod úhlem 115° a půjdete 95 metrů. Pokud je to napajedlo pro dobytek, pak další bod hledejte pod úhlem 209° ve vzdálenosti 25 metrů. No a pokud stojíte u sloupku od bývalé brány, tak dále půjdete pod úhlem 351° do vzdálenosti 195 metrů.

 

Došli jste k dalšímu objektu. Je na něm několik nápisů a vy potřebujete zjistit:

R - půdorys objektu - kruh = 1, obdélník = 3, trojúhelník = 5

S - číslovku v datumu na posledním řádku

T - počet devítek v letopočtu na třetím řádku

X - celkový počet písmen na druhém řádku

Y - počet písmen "A" v textu na prvním řádku

Z - materiál horní části objektu - dřevo = 2, kov = 1, plast = 0.

 

Vše zadejte do následujícího vzorce a můžete vyrazit pro keš:

 

N 49° 23.(R+T)S(2Z)                                                                    E 017° 58.XY(T-Z)

S1
(Virtuální stage)
Objekt č. 1
????
Co je to?
S2
(Virtuální stage)
Objekt č. 2
????
Odpovězte na otázky.
P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.506' E 17°58.814'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Z1
(Zajímavé místo)
FpR
N 49°23.506' E 17°58.611'
-
Nápověda
dwm umqtq pcjqtg uejqxcpc x pglxauuk mqwnk lognk
VK-12101Tucet modelů škodovky - Yeti
N 49°23.348' E 17°58.872'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
fgebz wnxb ubxrwxn gev zrgel ilfbxb
VK-12102Tucet modelů škodovky - Kodiaq/Karoq
N 49°23.208' E 17°58.809'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
..-//.--./.-/-/-.--//-../...-/---/.---/-.-./.-/-//--../.-//-.-/..-/.-./---/..-//
VK-12103Od Laurina s Klementem ke škodovce
N 49°24.155' E 17°58.478'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Získat své vysněné nové auto nebylo vždy jednoduché. V dobách ranného automobilismu a za první republiky to byla výsada boháčů, po Vítězném únoru si u nás mohli dovolit koupit nové auto jen komunističtí politici, estébáci a lidé sloužící režimu, od 70. let pak zase hlavně ti, kdo měli známého v Mototechně nebo sehnali tuzexové bony. Po revoluci už je to naštěstí jen otázka vkusu a hlavně peněz - buď si je musíte vydělat anebo si auto vzít na leasing nebo úvěr.

Abyste si i vy mohli dojít pro klíč od svého vysněného auta, potřebujete najít svého prostředníka - bohatého strýčka, známého v Mototechně, svou banku nebo leasingovou společnost. Tímto vaším prostředníkem bude objekt, který najdete poté, co vyluštíte jeho souřadnice. S tím vám pomůže následující text a zdánlivě nesmyslný vzoreček. Tak zbystřete všechny smysly a dejte se do toho!

Škodovka - text
 

N 49° 2(138-704-441).(808+545-312)(922-254-618)(833-257+531)'

 

E 017° 5(829+653-119).(906-348+728)(340+535-406)(649-920-117)' 

Když objekt v terénu najdete, zjistíte, že už jste ho někde viděli. A až si vzpomenete, kde to bylo, požádejte ho o pomoc a on vám rád prozradí místo uložení klíče od vašeho nového auta.

S1
(Virtuální stage)
Známý objekt
????
Už jste to někde viděli, ale kde?
P1
(Parkoviště)
Parking Bystřička
N 49°24.933' E 17°58.129'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
P2
(Parkoviště)
Parking nad Růžďkou
N 49°23.558' E 17°58.805'
Platí pro celou sérii (VK-12091 - 12103)
Nápověda
112 111 99 105 116 101 106 32 106 101 110 32 112 105 115 109 101 110 97 32 45 32 116 111 114 122 111 32 118 101 108 107 101 104 111 32 115 116 114 111 109 117 32 117 118 110 105 116 114
VK-12104SEX + SEX JE DVANÁCT
N 49°25.371' E 18°00.572'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Název keše přesně odpovídá názvu divadelní hry, kterou mělo ve svém repertoáru jedno naše veleúspěšné divadlo, které v letošním roce slaví kulaté výročí svého založení.

Jak na keš:

Divadlo bylo založeno roku ABCD skupinou divadelníků a hudebníků a jeho název je de facto akronym, který byl původně odvozen od tří slov, která měla vyjadřovat původní úmysl zakladatelů, věnovat se co nejširšímu spektru uměleckých žánrů. Název divadla tvoří (E) písmen. V tzv. zlaté éře divadla v něm účinkovali naši přední herci a zpěváci, za normalizace zde vedle sebe působilo několik uměleckých skupin a po revoluci se divadlo vrátilo ke své původní koncepci. V letech 1990 - 2018 mělo na repertoáru celkem 49 převážně autorských her, které odrážely současné dění ve společnosti, přičemž hru, jejíž název nese i tato keš, hrálo divadlo v roce FGGH.

 

Zjištěné hodnoty zapište do vzorce:

N 49° 2C.(A+G)(2H)(F-A)                                                                           E 018° 0(B-D).EC(H-A)

P1
(Parkoviště)
Parking pod hrází
N 49°25.285' E 18°01.068'
-
Nápověda
VK-12105Tucet
N 49°24.312' E 18°01.171'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš:

Vyzkoušíme si, jak umíte počítat ve starých jednotkách:

- pokud vás někdo pošle pro dva tucty vajec, donesete jich AB

- v balíčku jsou tři půltucty sušenek, to je celkem CD kusů

- máte kopu obložených chlebíčků, ale na oslavu jich potřebujete 95. Musíte jich tedy EF dokoupit

- na lístek do kina potřebujete 168 korun. Máte ale jen veletucet. Chybí vám tedy GH korun

- sklidili jste velekopu švestek. Tři čtvrtiny jste nacpali do beček, 9/10 zbytku jste dali do povidel a z toho co zůstalo, jste uvařili kompot. Když jste ho s rodinou snědli, zbylo z něj IJ pecek.

 

Zjištěné hodnoty zapište do vzorce:

N 49° 2B.(C+H)(E+F)(I-A)                                                                           E 018° 0J.(G+B)(D-J)(E-C)

P1
(Parkoviště)
Denní parkoviště
N 49°24.448' E 18°00.481'
Povoleno parkování pouze od 8 do 19 hodin!
P2
(Parkoviště)
Noční parkoviště
N 49°24.924' E 18°00.185'
Zde parkujte, pokud jdete pro keš od 19 hodin večer do 8 hodin ráno!
Nápověda
.--./---/-..//-.-/.-/--/./-./-.--//..-//-../...-/---/.---/.../-/.-./---/--/..-//.-/.../..//--/./-/.-.//---/-..//...-/.-./-.-./..../---/.-../..-//
VK-12106Tucet hlavolamů - Kumiki
N 49°20.575' E 17°59.925'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

P1
(Parkoviště)
parkovani zdarma
N 49°20.476' E 17°59.868'
-
P2
(Parkoviště)
parkovani podel cest
N 49°20.527' E 17°59.955'
-
P3
(Parkoviště)
parkovani u hrbitova
N 49°20.626' E 17°59.814'
doporučeno
Nápověda
VK-12107Tucet hlavolamů - Hádanka
N 49°20.815' E 17°59.870'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

T1
(Stezka)
přístup
N 49°20.697' E 17°59.810'
-
Nápověda
pqrkrvwurp
VK-12108Tucet hlavolamů - Stereogram
N 49°20.902' E 17°59.934'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
parking3
N 49°20.918' E 17°59.875'
-
T1
(Stezka)
přístup ke stromu
N 49°20.911' E 17°59.915'
-
Nápověda
VK-12109Tucet hlavolamů - Puzzle
N 49°20.882' E 18°00.082'

Obtížnost: Terén: Velikost: (regular)

Z1
(Zajímavé místo)
branka
N 49°20.907' E 18°00.037'
Pozor na kole, křížení chodníčku s ohradníkem
Nápověda
.--./---//.--./.-./.-/--/./-./..//-./.-/..../---/.-./..-/--..--//...-//-.-/---/.-././-././-.-./....//...-//.---/.-/--/.//
VK-12110Tucet hlavolamů - Zápalky
N 49°20.935' E 18°00.215'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12111Tucet hlavolamů - Šifra
N 49°21.015' E 18°00.266'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12112Tucet hlavolamů - Rubikova kostka
N 49°21.057' E 18°00.269'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12113Tucet hlavolamů - Ježek v kleci
N 49°21.078' E 18°00.456'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.../-/.-/-/-./-.--//.../--/.-./-.-//
VK-12114Tucet hlavolamů - Tangram
N 49°20.952' E 18°00.414'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12115Tucet hlavolamů - Optický klam
N 49°20.789' E 18°00.324'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
110 97 32 118 114 99 104 111 108 117
VK-12116Tucet hlavolamů - Pexeso
N 49°20.767' E 18°00.177'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12117Tucet hlavolamů - Bludiště
N 49°20.671' E 18°00.429'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

S1
(Fyzická stage)
stage
N 49°20.671' E 18°00.429'
Zde najdete mapu
Nápověda
VK-12118Za pet minut dvanact #1
N 49°27.808' E 18°11.057'

Obtížnost: Terén: Velikost: (regular)

P1
(Parkoviště)
Parkoviste
N 49°27.806' E 18°10.981'
-
Nápověda
..--/-/---/-..-/.../.--//.--.-//.-/-/-./-.-//--.-/--/-/-.--/.--//.-.-/.../../../--./.-/--/.-.-/-././--/.../.-//
VK-12119Za pet minut dvanact #2
N 49°27.461' E 18°11.271'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
baxec vpnibsehf wrqryu z 05 vybxb i
VK-12120Za pet minut dvanact #3
N 49°27.188' E 18°12.668'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-././.-/.-.//..-./.././.-../-..//-.-./---/--/--/..-/-./../-.-./.-/-/../---/-./---...//.../-..././.-./-./.-//.--./---/.../-/---/...-/-./..//.../-.-./..../.-./.-/-./-.-/.-//
VK-12121Za pet minut dvanact #4
N 49°26.632' E 18°13.405'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parkoviste
N 49°26.617' E 18°13.525'
-
Nápověda
ablba abtubwfoj
VK-12122Za pet minut dvanact #5
N 49°26.280' E 18°14.052'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-12123Pet minut po dvanacte!
N 49°25.240' E 18°05.102'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Ke keši:
 
  • Na začátku dojdi k ceduli a rozhlédni se kolem. Dál již budeš tušit co máš následovat!
  • Měj s sebou silné světlo a dávejsi pozor kudy jdeš!!!
  • Až dojdeš k místu kde budou dvě nad sebou... další bod Ti napoví!
  • Hledej v okolí 40 m všemi směry - 4x smrk
  • Pokud netušíš jak dál, pořádně zasviť, zhasni a třeba se Ti rozsvítí!
GeoCheck.org
 
Tu pravou zábavu zažijete v terénu a jak říkám, nechoď nikdy na poslední chvíli!
Zapomněl jsem Ti říct, že budeš potřebovat ještě nFc čtečku :)
P1
(Parkoviště)
Parkoviste
N 49°25.223' E 18°01.301'
-
S1
(Fyzická stage)
Druhy mozny start
N 49°25.168' E 18°01.387'
Pokud ctes dusledne, nemusis jit az na uvodni souradnice, ale rovnou sem, nebot dostanes stejne informace a zkratis si cestu - ultrafialove zareni na cedulce modre turisticke znacky!
Nápověda
spadftuojl t vmusbgjbmpwzn absfojn?
VK-12124Vsetín mezi hvězdami
N 49°20.395' E 17°59.590'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

 
Jak na keš:
Úvodní souřadnice Vás dovedou na Dolní náměstí ve Vsetíně, ke kamenné plastice PLANETKA - meteorologický sloup. Jde o umělecky pojatý objekt planetky, jejíž skutečná předloha krouží ve vesmíru pod číslem 27079 a jménem Vsetín. Model planetky vytvořil v roce 2007 Miroslav Machala, materiál použitý na objekt je granit (žula) z Brazílie.
 
V zaskleném kruhu plastiky je několik meteorologických přístrojů. Vaším úkolem je zjistit jejich počet (A) a co každý z nich měří. Také si s planetkou udělejte společnou fotku.
Poté se přesuňte na waypoint Meteosloupek. Zde najdete objekt, který dříve sloužil k podobnému účelu jako nyní plastika planetky. Také zde si udělejte společné foto a zjistěte, jaký letopočet ve tvaru BCDE je v jednom z kruhů v horní části objektu u Družstva sokolovny na Vsetíně. Máte? Tak si můžete dojít pro krabičku s QR-kódy a zalogovat si nález. Najdete ji, když od meteosloupku půjdete do vzdálenosti DA metrů pod azimutem BDE°.
 
Pro uznání logu je potřeba poslat přes profil odpověď na otázky z úvodních souřadnic a k logu připojit fotky z obou míst, na nichž budete zároveň s objekty i vy nebo vaše GPSka.
S1
(Virtuální stage)
Meteosloupek
N 49°20.362' E 17°59.470'
-
S2
(Fyzická stage)
Krabička s QR kódy
????
Tady se zalogujete.
P1
(Parkoviště)
Parking
N 49°20.325' E 17°59.415'
Parkování zdarma
Nápověda
hbxfvegf qbc rebuna bineci