Listingy k tisku
VK-15001Hoši od Bobří řeky (lov bobříků)
N 49°25.923' E 17°49.685'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parkoviště
N 49°26.074' E 17°49.728'
vhodné parkování a výchozí bod pro celou sérii, kromě bonusové keše
Nápověda
..-/--/---/.-./-/...//-.--/-/.-/.--.//..-//
VK-150021 Bobřík mrštnosti
N 49°25.676' E 17°49.611'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
--././.../-.--/-..-//--.//
VK-150032 Bobřík míření
N 49°25.593' E 17°49.539'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
--/./-.-./..../---/...-/-.--/.--./.-/.-././--../..-/.--./.-../---/-/..-//
VK-150043 Bobřík záchrany
N 49°25.513' E 17°49.677'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
ilxbgynal fgebz
VK-150054 Bobřík plavce
N 49°25.438' E 17°49.812'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
..-/...-/-./../-/.-./-../..-/-/../-./.-/.../-/.-./---/--/-./.-/..../---/.-././/
VK-150065 Bobřík dobrých činů
N 49°25.430' E 17°50.030'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
spi qmpuv
VK-150076 Bobřík odvahy
N 49°25.433' E 17°50.302'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Úvodní souřadnice Vás přivedly na rozcestí polních cest. Odtud se vydejte 327m pod azimutem 120°. Přišli jste opět na takové nenápadné rozcestí, ze kterého se vydejte 102m pod azimutem 92°.

Došli jste k výraznému objektu od něhož najdete keš ve vzdálenosti 32 metrů pod azimutem 9°.
 
Nápověda
mcogppa fqogm
VK-150087 Bobřík květin
N 49°25.446' E 17°50.491'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
gxwb sduhc
VK-150098 Bobřík velkého mlčení
N 49°25.483' E 17°50.737'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
ybvrnb sduhc
VK-150109 Bobřík osamělosti
N 49°25.661' E 17°50.624'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--..//..-/...-/-./../-/.-.//.--./---/-..//-.-././.../-/---/..-//
VK-1501110 Bobřík zručnosti
N 49°25.722' E 17°50.465'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
---./-/-.--/.-./.-..//---./.-../---./-.-/-././/
VK-1501211 Bobřík síly
N 49°25.673' E 17°50.193'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1501312 Bobřík hladu
N 49°25.809' E 17°50.197'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-.../---/-.-./-./..//-../..-/-/../-./.-//.--./.-/.-././--../..-//--../.-/-.-/.-./-.--/-/.-//--/./-.-./...././--//.../--/./.-././--//-../---//.-.././.../.-//
VK-1501413 Bobřík ušlechtilosti
N 49°25.883' E 17°49.975'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1501513 bobříků - bonus
Bonus
N 49°26.000' E 17°51.250'

Obtížnost: Terén: Velikost: (regular)

Keš se nachází na těchto souřadnicích:

N 49°
E
H
.
E
G
(
F
+
B
+
A
)    
E 017°
I
E
.(
J
-
B
)(
D
-
E
)(
I
-
C
)

Nápověda
aruor
VK-15016Jaroslav Foglar – Přístav volá
N 49°18.092' E 18°09.048'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

P1
(Parkoviště)
N 49°18.094' E 18°09.019'
-
Nápověda
--/./-.-./..../---/...-/-.--//-.../..-/-.-//-----/--..--/...../--//
VK-15017Jaroslav Foglar – Boj o první místo
N 49°18.123' E 18°09.208'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

NAD ŠČULKY  A97 m
KRKOSTĚNA  B,5 km
PORTÁŠ (HOT) C0 km
HUSLENKY BAŘINY (MOST) D,5 km
 
Keš hledej na:
 
N 49°18.(C) (A) (C)
E 18°09.(D) (D) (B)
 
Nápověda
-.../..-/-.-//-----/--..--/...../--//
VK-15018Jaroslav Foglar – Hoši od Bobří řeky
N 49°17.956' E 18°09.330'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
-.../..-/-.-//...//.--./.-/.-././--.././--//.----/--//
VK-15019Jaroslav Foglar – Tábor smůly
N 49°17.820' E 18°09.431'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
-../...-/---/.---/.../-/.-./---/--//.----/--//
VK-15020Jaroslav Foglar – Chata v Jezerní kotlině
N 49°17.673' E 18°09.278'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
-.../..-/-.-//...--/--//
VK-15021Jaroslav Foglar – Historie Svorné sedmy
N 49°17.582' E 18°09.474'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
--/---/..../..-/-/-./-.--//-.../..-/-.-//.----/--//
VK-15022Jaroslav Foglar – Pod junáckou vlajkou
N 49°17.425' E 18°09.540'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
-/.-././-/..//-../..-/-...//---/-..//-.-././.../-/-.--//.----/--//
VK-15023Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu
N 49°17.309' E 18°09.675'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
..-/.--./.-./---/.../-/.-././-..//--/-./---/..../---/.../-/.-./---/--/..-//.----/--//
VK-15024Jaroslav Foglar – Když Duben přichází
N 49°17.146' E 18°09.844'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
--/---/..../..-/-/-./-.--//-.../..-/-.-//....-/--//
VK-15025Jaroslav Foglar – Stínadla se bouří
N 49°17.250' E 18°08.350'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

VYSOKÉ DOMY
 
V každé řadě a v každém sloupci jsou umístěny vždy jeden dům s jedním, dvěma, třemi, čtyřmi a pěti podlažími.
Na okrajích je na některých místech udáno, kolik domů můžeš z dané strany vidět, aniž by je zakrývaly jiné domy.
Zapiš do políček příslušný počet podlaží jednotlivých domů.
 
 
Keš hledej na:
 
N: 49°18,(B) (C+D) (D)
E: 18°08,(E) (A) (A)
 
Nápověda
--/---/..../..-/-/-./-.--//.-../../.../-/-./.-/-.-.//...../--//
VK-15026Jaroslav Foglar – Tajemná Řásnovka
N 49°17.100' E 18°08.350'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

ŽETONY NA ČTVERCOVÉ DESCE
 
Čtvercová deska má v každé řadě i v každém sloupci 15 polí.
V prvním tahu se položí jeden žeton na prostřední pole desky.
Ve druhém a každém dalším tahu se položí po jednom žetonu na všechna neobsazená pole,
která svou stranou sousedí s poli obsazenými žetony v předchozích tazích.
Teprve po posledním tahu bude ležet na každém poli desky jeden žeton.
Na obrázku je stav beprostředně po třetím tahu. 
Číslo určuje, v kolikátém tahu se žeton položí na desku (není zobrazena celá deska).
 
 
Určete kolik žetonů bude celkem na desce bezprstředně po šestém tahu: AB 
Kolik neobsazených polí bude na desce beprostředně po 12. tahu: CD
 
Keš hledej na:
 
N: 49°18,(B )(A) (B)
E: 18°08,(C) (B) (D-1)
 
Nápověda
-/.-./---/.---/.../-/.-./---/--//-----/--..--/...../--//
VK-15027Jaroslav Foglar – Poklad Černého delfína
N 49°17.250' E 18°08.600'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

RYBY A STOLY
 
Položí-li rybář na každý stůl v místnosti jednu rybu, pak bude pro jednu rybu chybět stůl.
Položí-li rybář na každý stůl v místnosti dvě ryby, zůstane jeden stůl bez ryb.
Kolik ryb má rybář = A
Kolik je v místnosti stolů = B
 
Keš hledej na:
 
N: 49°17,(970-B2)
E: 18°08,(017+A2)
 
Nápověda
-.-/.-./.-/.---/-./..//...../--//
VK-15028Jaroslav Foglar – Kronika Ztracené stopy
N 49°17.100' E 18°08.600'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

ČÍSELNÉ KOLO
 
Zapiš do každé pětiny číslice 16 tak, aby se čísla v každé pětině, ale též v každém kruhu, vyskytla pouze jednou.
Pár číslic je již zadáno.
Součin čísel v pěti šedě zabarvených polích dá číslo ABC
Součet čísel v pěti šedě zabarvených polích dá číslo DE
 
 
Keš hledej na:
 
N: 49°17,(B+B) (E) (D)
E: 18°08,(A) (B+D) (C) 
 
Nápověda
...../--//...-/-.--/.../---/-.-/---//
VK-15029Jaroslav Foglar – Dobrodružství v Zemi nikoho
N 49°17.400' E 18°08.850'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

SEDMIMÍLOVÝ HLAVOLAM
 
Vláďa a Vincek se rozhodnou, že se vydají do země nikoho nalézt jeskyni, v níž se nacházejí zkameněliny obřích trilobitů.
Poslyš Vincku, ty se vydáš hned na cestu. Ujdeš každý den pokaždé sedm mil.
Já sám musí ještě pozvolna nabírat sil, abych vycvičil svoji vytrvalost na tak dlohý pochod.
Prvního dne ujdu tedy pouze jednu míli a každý další den budu jednu míli přidávat.
I přesto dorazíme na místo v jeden a ten samý den.
 
Po kolika dnech se tedy Vláďo setkáme? No přece po X dnech.
 
Keš hledej na:
 
N 49°17. (713 + X)
E 18°08. (497 - X)
 
Nápověda
--/-./---/..../---/.../-/.-./---/--//.----/--//
VK-15030Jaroslav Foglar – Devadesátka pokračuje
N 49°17.250' E 18°08.850'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

VYŠŠÍ, NEBO NIŽŠÍ ČÍSLO
 
V každém z šesti obdelníků složeném z šesti polí se nachází čísla 1 až 6 (každé pouze jednou).
Mimo to platí, že ve velkém čtverci 6 x 6 polí (složeném z šesti obdelníků) se nachází v každé řadě a každém sloupci čísla od 1 do 6 (každé pouze jednou)
Značky mezi jednotlivými poli napovídají, zda vedle bude vyšší, nebo nižší číslo.
 
 
Keš hledej na:
 
N: 49°17,(4) (B) (C)
E: 18°08,(D) (E) (5)
 
Nápověda
--/-./---/..../---/-.../..-/-.-//-./.-//-.-/.-./.-/.---/..//.----/--//
VK-15031Jaroslav Foglar – Tajemství Velkého Vonta
N 49°17.100' E 18°08.850'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

DNY V TÝDNU
 
Za úkol máš zjistit, jaký den v týdnu máme.
Pomohou ti dva kolemjdoucí, kteří ti řekli, že včera lhali.
 
Dále víš, že:
První lže každou středu, ale také ve čtvrtek a v pátek.
Druhý lže každou neděli, ale také v pondělí a v úterý.
Během ostatních dní mluví oba vždy pravdu.
 
Který den dneska máme?
 
Keš hledej na:
 
N 49°17.259' E 18°08.792'  -  Pondělí
N 49°17.268' E 18°08.923'  -  Úterý
N 49°17.247' E 18°08.810'  -  Středa
N 49°17.255' E 18°08.831'  -  Čtvrtek
N 49°17.263' E 18°08.752'  -  Pátek
N 49°17.271' E 18°08.814'  -  Sobota
N 49°17.241' E 18°08.839'  -  Neděle
 
Nápověda
..---/-----/--//---/-..//...-/./.-../../-.-/.-/-./.-//
VK-15032Jaroslav Foglar – Strach nad Bobří řekou
N 49°16.950' E 18°08.850'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

LODĚ V PŘÍSTAVU
 
Ve čtverci 8 x 8 kotví šest lodí.
Každá z lodí je ze tří částí, které jsou zobrazeny ve třech vodorovně nebo svisle umístěných polích.
Čísla napsaná v některých polích udávají, kolik segmentů lodí je umístěno v okolních políčkách.
V políčku, kde je vepsáno číslo, se část lodi nevyskytuje.
Klíčem k šifře je určit počet polí obsazených loděmi v daném řádku.
 
 
Keš hledej na:
 
N: 49°17,(H) (A+B+C) (D+F)
E: 18°09,(C-D) (A+E) (G)
 
Nápověda
--/-./---/..../---/-.../..-/-.-//.----/--//
VK-15033Jaroslav Foglar – Náš oddíl
N 49°17.250' E 18°09.100'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

PODIVNÝ ÚDAJ O VĚKU
 
Přemík a Jirka jsou členové začínajícího oddílu, kteří žádají zkušeného vedoucího Slávka o rady jak by oddíl měl fungovat, jaké jsou zákony oddílu, jaké hry je možno hrát a jak se mají bodovat atd.
 
„Slávku, ty máš určitě děti, když máš tolik zkušeností s oddílem?"
„Ano, mám dva syny."
„Kolik je let,  vašemu nejmladšímu a vašemu nejstaršímu synovi?"
„Nuže, můj nejstarší syn je o deset let starší než můj nejmladší syn."
„Před deseti lety byl třikrát starší než on."
„Aha. Takže Váš starší syn má teď AB roků a mladší CD roků?
 
Keš hledej na:
 
N 49°17.(B-D) (A+C) (B+D-C)
E 18°09.(A) (A+B+C) (B+D-A)
 
Nápověda
-.../..-/-.-//-./.-//.../-.-/.-/.-../-.-././/-..../--//
VK-15034Jaroslav Foglar – Modrá rokle
N 49°17.100' E 18°09.100'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

VÍNO A JEHO DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
 
Kdysi v modré rokli mniši vyráběli své vlastní víno. 
Skladovali tehdy 500litrů tohoto moku.
99% z toho připadalo na červené víno, 1% bylo víno bílé.
Kolik červeného vína by museli mniši vypít, aby poté podíl červeného vína činil 98%?
 
Museli vypít ABC litrů.
 
Keš hledej na:
 
N 49°17.(C) (B+4) (B)
E 18°09.(A+2) (B+4) (A+2)
 
Nápověda
.-../../.../-/-./.-/-.-.//..---/--//
VK-15035Jaroslav Foglar – Rychlé šípy BONUS
Bonus
N 49°17.175' E 18°09.350'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

 
 
 
 
N 49° 17 .
B
(
D
-
C
) (
A
-
C
E 18° 10 .
E
E
(
D
-
C
)
 
Nápověda
-.../..-/-.-//
VK-15036DvTU - Tonda Plíhal
N 49°19.947' E 17°52.983'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°19.905' E 17°53.039'
-
Nápověda
zynqr fzexl
VK-15037DvTU - Vláďa Prokš
N 49°19.891' E 17°53.294'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-/---/.-./--../---//
VK-15038DvTU - sv. Jakub
N 49°19.837' E 17°53.535'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15039DvTU - Tonča Sedlářová
N 49°19.692' E 17°53.642'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15040DvTU - Tam Tam
N 49°19.702' E 17°53.899'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15041DvTU - Sběrač
N 49°19.761' E 17°54.160'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15042DvTU - Em
N 49°19.891' E 17°54.298'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15043DvTU - Otakar Losna
N 49°20.013' E 17°54.431'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
fyrcn hyvpr
VK-15044DvTU - Štěpán Mažňák
N 49°20.063' E 17°54.694'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--..//
VK-15045DvTU - Vojtěch Vont
N 49°19.997' E 17°54.942'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15046DvTU - Jirka Rymáň
N 49°20.041' E 17°55.182'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15047DvTU - Myší past
N 49°20.005' E 17°55.402'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15048DvTU - Gingo
N 49°19.935' E 17°55.723'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°19.936' E 17°55.749'
-
Nápověda
VK-15049DvTU - Rezavé klíče
N 49°19.907' E 17°55.480'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15050DvTU - Emil Hačiřík
N 49°19.801' E 17°55.394'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
wrqyr
VK-15051DvTU - Červené schody
N 49°19.602' E 17°55.237'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
...-/../.../..//
VK-15052DvTU - Široko
N 49°19.516' E 17°55.078'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15053DvTU - Robert Komour
N 49°19.413' E 17°54.868'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15054DvTU - Vláďa Dratuš
N 49°19.389' E 17°54.669'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15055DvTU - Černá voda
N 49°19.356' E 17°54.363'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15056DvTU - Mirek Daneš
N 49°19.202' E 17°54.517'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15057DvTU - Kuliferda
N 49°19.031' E 17°54.298'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°19.067' E 17°54.314'
-
Nápověda
VK-15058DvTU - Venda Rejholec
N 49°19.134' E 17°54.074'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15059DvTU - Amazonky
N 49°19.117' E 17°53.834'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15060DvTU - Vít Dabinel
N 49°19.059' E 17°53.558'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
../.../.--/-.-/--/.-//.-/-.//---/.-./-./-.--/-//
VK-15061DvTU - Dům s rakem
N 49°19.192' E 17°53.432'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15062DvTU - Alžběta Prknářová
N 49°19.330' E 17°53.349'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15063DvTU - Kocouří hrádek
N 49°19.381' E 17°53.198'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15064DvTU - Karel Dymorák
N 49°19.538' E 17°53.064'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15065DvTU - Jan Tleskač
N 49°19.707' E 17°53.088'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Jak na keš s Jestřábovou šifrou: jak se vzbudil tak i usnul:

Ráno je ABCD a večer je ABBB což v součtu je X 

X * 1259+2053= N    X*449-706= E

Nápověda
VK-15066Jaroslav Foglar - dětství
N 49°26.800' E 18°00.038'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°26.788' E 18°00.009'
Parkoviště pro celou sérii
Nápověda
...-/../.../..//
VK-15067Jaroslav Foglar - mladá léta
N 49°26.670' E 18°00.115'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--..//
VK-15068Jaroslav Foglar - válečné roky
N 49°26.543' E 17°59.997'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-../..-/-/../-./.-//
VK-15069Jaroslav Foglar - poválečný život
N 49°26.643' E 18°00.425'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
--/-./---/..../---/.../-/.-./---/--//
VK-15070Jaroslav Foglar - 60. léta
N 49°26.588' E 18°00.183'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.--./.-/.-././--..//
VK-15071Jaroslav Foglar - normalizace
N 49°26.945' E 18°00.990'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.../-/.-./../.../-.-/.-//
VK-15072Jaroslav Foglar - podzim života
N 49°26.922' E 18°00.695'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-../.-../.-/--../-../../-.-././/
VK-15073Jaroslav Foglar - odkaz
N 49°26.843' E 18°00.316'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.../--/.-./-.-//
VK-15074Nejstarší Foglarovy komiksy
N 49°24.586' E 17°51.924'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na úvodních souřadnicích zjistěte pořadové číslo zajímavého místa Valašska "JF" Lázy

Keš pak najdete na souřadnicích:
N 49°24.(2J-F)(J-F)(2J+2F)
E 17°51.(J+2F)(J-3F)J
 
P1
(Parkoviště)
Parkoviště
N 49°24.586' E 17°51.924'
Parkoviště vhodné pro celý okruh série
Nápověda
wfmlz qbsfa tf ewfnb tnsdlz
VK-15075Svorní gambusíni
N 49°24.512' E 17°51.266'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.-.././---/-/.-.-//--.//..--/-/-.-/-./-..-//
VK-15076Medvědí družina
N 49°24.664' E 17°50.948'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na uvedých souřadnicích naleznete rozcestník. Zde se zaměřte na:
Lázy(Host.bus) - A
Tesák - B
Kuželův památník - C
 
Keš pak najdete na souřadnicích:
N 49°24.(B-2A)0(A+C)
E 017°51.0(B-A)(B-2A-C)
 
Nápověda
-.-/./--/---/-..//-.--/-./-././--/.-/-.-//
VK-15077Pim a Red
N 49°24.826' E 17°51.011'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15078Za poklady starých Inků
N 49°24.953' E 17°50.963'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
---/../-.-/.-.//---./--/---/--//
VK-15079K pramenům neznámé řeky
N 49°25.021' E 17°51.174'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
h cnermh fr fzepxl 6 z bq prfgl
VK-15080Váhy života a smrti
N 49°25.076' E 17°51.312'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.../-/.-/.-./-.--//.--./.-/.-././--..//
VK-15081Příběh ze tmy
N 49°24.975' E 17°51.429'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.-.././---/-/.-.-/--./..--/-/-.-/-./-..-//
VK-15082Lov na netvora
N 49°24.684' E 17°51.483'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
wjtj tnsl v spadftuj
VK-15083Kulišáci
Bonus
N 49°24.889' E 17°51.300'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš se nachází na souřadnicích:

N 49°
D
(
A
+
G
).
I
(
E
-
H
)(
C
-
A
)
E 017°
H
A
.
E
(
C
-
D
)(
B
-
F
)

Nápověda
.---/.../--./.-.-/-/.-.//-..-/.../.--//.-.-/-/---/./.../--.//
VK-15084Modrý život - ranní cvičení
N 49°21.476' E 17°48.636'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na úvodních souřadnicích najdete elektrické zařízení a na jeho kovových dvířkách tři samolepky s písmenem "L" a číslem. Pokud je na posledním místě (od leva) samolepka:
 
L1, pak 1. stage hledejte na N 49° 21.659 E 017° 48.635
L2, pak 1. stage hledejte na N 49° 21.515 E 017° 48.709
L3, pak 1. stage hledejte na N 49° 21.359 E 017° 48.303
 
Až na 1. stage dojdete, vstupte do podzemí a zde hledejte malou PETku s informacemi o dalším postupu.
 
Nápověda
VK-15085Modrý život - čištění zubů
N 49°21.628' E 17°48.688'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Zuby jsou nepostradatelnou součástí lidského těla a slouží především k uchopování, oddělování a rozmělňování potravy. Soubor zubů se nazývá chrup neboli dentice. Zdravý dospělý člověk má celkem A2 zubů (definitivní chrup), dítě B0 zubů mléčných (dočasný chrup). 
Aby nám zuby dobře sloužily, je potřeba je pravidelně a pečlivě čistit. K tomu nám slouží kartáčky na zuby a pasta. Možná budete překvapeni, ale první sériově vyráběný zubní kartáček byl vyvinut v Anglii už v roce CDFG.
Přestože existuje shoda, že důkladné čištění jednou denně je dostatečné pro udržení zdravé ústní dutiny, většina zubařů doporučuje pacientům čistit zuby dvakrát denně.
 
Keš najdete:
Zjištěné hodnoty dosaďte do následujícího vzorce a můžete vyrazit na finálku.
 
N 49° 2(C).(F-B)(D)(A)
E 017° 4(F).(A+C)(B)(D-B+G)
 
Nápověda
118 121 118 114 97 116
VK-15086Modrý život - mytí se studenou vodou
N 49°23.122' E 17°49.252'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

T1
(Stezka)
Cesta ke keši
N 49°23.078' E 17°49.285'
Jděte po cestě na pravém břehu a k vodě sestupujte buď nad splavem nebo za splavem v místě, kde už není šikmá opěrná zeď. Na tu NEVSTUPUJTE, je podemletá a PROPADÁ SE!!!
Nápověda
uduorpitorpudelhopirpovarpv-medaperpdop
VK-15087Modrý život - slušná mluva celý den
N 49°21.798' E 17°48.480'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na výchozích souřadnicích najdete geoobjekt a v něm objevíte indicie k další zastávce.
Tu najdete na:
 
N 49° 2(O).(J)(P-M-K)(L+M)
E 017° 48.(P)(L)(I-K)
 
Stage 1: tady hledejte skupinku buků na okraji strže a jeden z nich vám prozradí, kam dále.
Finálka je na:
 
N 49° 2(X).(U)(V-W)(Z)
E 017° 48.(S-Y)(R-W)(T-Z)
 
Nápověda
i xberarpu iryxrub cnermh
VK-15088Modrý život - čestné chování
N 49°22.933' E 17°49.522'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15089Modrý život - dobrý skutek
N 49°22.649' E 17°49.507'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
x chph qd pdohp exnx yhgoh sduhcx? ybfkrgqh rg wul ycurvwohmvlfk exnx
VK-15090Modrý život - radostný prožitek
N 49°21.321' E 17°48.243'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
Parking
N 49°21.363' E 17°48.298'
-
Nápověda
VK-15091Modrý život - BONUS
Bonus
N 49°22.183' E 17°49.173'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš najdete:
 
N 49° 2
H
.(
B
-
F
)
C
D
  
E 017° 4
A
.(
F
+
B
)(
G
-
H
)(
G
+
C
)
 
Nápověda
-./.-//-../-././/...-/.--./.-./.-/...-/---//.--./---/-..//.../.--./.-../.-/...-/./--//.--./---//.--./.-./---/..-/-../..-//
VK-15092Rychlé šípy vymýšlejí závody
N 49°13.989' E 18°01.825'

Obtížnost: Terén: Velikost: (large)

Nápověda
VK-15093Rychlé šípy plní záhadnou výzvu
N 49°13.947' E 18°01.981'

Obtížnost: Terén: Velikost: (regular)

Nápověda
VK-15094Rychlé šípy přes rozvodněný potok
N 49°13.768' E 18°02.146'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
VK-15095Rychlé šípy vnikají do pevnosti
N 49°13.816' E 18°02.285'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Nápověda
VK-15096Rychlé šípy jedou do neznámé čtvrti
N 49°13.801' E 18°02.433'

Obtížnost: Terén: Velikost: (regular)

Nápověda
VK-15097Rychlé šípy sledují Tyčku a spol.
N 49°13.634' E 18°03.055'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15098Rychlé šípy na výpravě
N 49°13.652' E 18°03.234'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°13.665' E 18°03.271'
-
Nápověda
VK-15099Rychlé šípy a soutěž obratnosti
N 49°13.709' E 18°03.367'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°13.665' E 18°03.271'
-
Nápověda
VK-15100Rychlé šípy na správné stopě
N 49°13.623' E 18°03.408'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°13.665' E 18°03.271'
-
Nápověda
VK-15101Rychlé šípy hledají poklad
Bonus
N 49°13.607' E 18°02.604'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Bonusové čísla tě dovedou na první stage a tam se dovíš, co dál :)
 
N 49°
A
B
.
F
D
A
'
E 18°
C
B
.(
I
-
F
)
E
C
'
 
S1
(Fyzická stage)
????
-
Nápověda
VK-15102Symbol Valašska - dřevěná zvonička
N 49°25.778' E 17°51.443'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Úvodní souřadnice Vás přivedou k jedné takové zvoničce a Vaším úkolem bude se u této zvoničky vyfotit. Zde se také můžete zalogovat a případně vyzvednout FTF coiny.
 
Pro uznání nálezu je ale potřeba, abyste se vyfotili minimálně u 6-ti takových, podobných, dřevěných zvoniček, viz trasové body zajímavých míst.
Při nesplnění těchto podmínek Vám budou body za nález i případné FTF odebrány !!!
 
Z1
(Zajímavé místo)
Lázy
N 49°24.871' E 17°52.129'
-
Z2
(Zajímavé místo)
Oznice
N 49°25.616' E 17°54.631'
-
Z3
(Zajímavé místo)
Mikulůvka
N 49°24.785' E 17°55.381'
-
Z4
(Zajímavé místo)
Jarcová
N 49°26.730' E 17°58.028'
-
Z5
(Zajímavé místo)
Malá Lhota
N 49°26.407' E 18°01.167'
-
Z6
(Zajímavé místo)
Velká Lhota
N 49°26.319' E 18°02.052'
-
Z7
(Zajímavé místo)
Vidče
N 49°26.456' E 18°05.768'
-
Z8
(Zajímavé místo)
Bystřička
N 49°24.889' E 17°59.220'
-
Z9
(Zajímavé místo)
Brňov
N 49°26.162' E 17°59.209'
-
Nápověda
VK-15103Fénix na Tesáku
N 49°22.018' E 17°46.477'

Obtížnost: Terén: Velikost: (micro)

Fénix na Tesáku

Turistická chata na Tesáku kompletně vyhořela v noci na sobotu 29. ledna 2022. Z oblíbené a hojně navštěvované chaty zbyla jen hromada ohořelých trosek. Přesto se její majitelé rozhodli ji obnovit. Obec Rajnochovice už dokonce vyhlásila finanční sbírku na obnovu chaty. 

Protože chatu dobře znali a hojně navštěvovali i jednotliví členové VKteamu a na dobré jídlo se tu zastavily možná stovky kačerů z celé republiky, rozhodli jsme se chatě a její obnově věnovat tuto virtuálku, abychom prostřednictvím fotek ve vašich lozích mohli sledovat, jak se chata jako bájný Fénix opět zvedá z popela.

Podmínkou uznání logu proto bude přiložená fotografie vás nebo vaší GPSky a trosek, později pak stavby nové chaty. Logy, které tuto podmínku nesplní, budou smazány.

S1
(Fyzická stage)
Krabka
N 49°22.064' E 17°46.556'
Tady je krabička s QR kódem a FTFcoiny
Nápověda
mekvird dop uonevrec dop
VK-15104VK základny - Vičanov
N 49°21.714' E 17°46.801'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-.-/-../---//...-//-/---/-..././/.--./.-././-.../-.--/...-/.-/..--..//
VK-15105Dobrodružství v Zemi nikoho I.
N 49°27.340' E 17°53.897'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Na počátku tohoto dobrodružství je večerní rozhovor baterkou - morseovkou z jednoho okna do druhého. Zprvu útržkovitá zpráva se začne vyjasňovat a Vláďovi s Vinckem se podaří vystopovat, kam ti dva neznámí kluci chodí. Země nikoho, jak místo za městem pojmenují, skrývá mnoho tajemství. Chlapci se pustí do pátrání, ale na každém kroku narážejí na překážky… A vy vyrážíte do tajemné  a divoké Země nikoho za nimi ...
 
Keš hledej:
 
---|-..|.--.|---|...|.-..|---|..-|----|.-|-.|-.--||....|---|...-|---|.-.||...-|..|-.|-.-.|-.-|.-||.-||...-|.-..|.-|-..|..|--..--||-.-|.-|--||-|..||-.-|.-..|..-|-.-.|..||.-|...|..||----|---|-..|..|..--..||-|---||-.|.|--..|-.|.-
 
|--|.||--|..|...|-|---||--|.-||...|---|..-|.-.|.-|-..|-.|..|-.-.|.||-.-.|-|-.--|.-.|..||-..|.|...-|.|-||-..|...-|.-||...|.|-..|--||-|.-.|..||-.-.|-|-.--|.-.|..||-.|..-|.-..|.-||.-||.---|.|-..|-.|.-||...|.|-..|--||.--.|.|-||-|.-.|..||---
 
|...|--||...|.|...|-||.---|.|-..|-.|.-|.-.-.-||--..|-.-|..-|...||...|.||-|.-|--||...-|-.--|-..|.-|-||-|.-|-.-|.|.-.-.-||.-||-..|---|-...|.-.|.||...|..||--..|.-|.--.|.-|--|.-|-|..-|.---|--..--||--..|.||...-|..|-.|-.-.|.|-.-||.---
 
|.||.---|.|-..|-.|..|-.-.|-.-|.-|.-.-.-||
P1
(Parkoviště)
Branky
N 49°27.311' E 17°53.974'
-
Nápověda
VK-15106Dobrodružství v Zemi nikoho II.
N 49°27.208' E 17°54.008'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
N 49° 27. B6 I3 E1
E 017° 53. G3 A1 F9
 
A Vláďa je G2.
 
Nápověda
01100011 01101000 01101111 01110010 01101111 01110011
VK-15107Dobrodružství v Zemi nikoho III.
N 49°27.083' E 17°54.029'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
QDIXZF N QGVYJP NZ NZOFVQVED N KZKDIZH V WJUJP V NIVUD NZ UEDNODO EZEDXC OVEZHNOQD. OD EZ KJNDGVED IV OJOJ HDNOJ XOTMD YZQZO YQV NZYH IPGV NZNO OMD V EZYIV NZYH KZO XOTMD IPGV XOTMD KZO.
IJ V KZKDI EZ KZOFV.
 
 
Nápověda
-..-/-./-.-/-/..--//--.//---./.-../---./-.-/-././--.//.-/-./.--//---/./-.-/..--/--//
VK-15108Dobrodružství v Zemi nikoho IV.
N 49°27.076' E 17°54.328'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
 
 
Nápověda
fgebz anq crerwrzv 3-5z,ilarpu PU, D, J
VK-15109Dobrodružství v Zemi nikoho V.
N 49°26.829' E 17°54.516'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
 
Nápověda
112 97 104 121 108 44 32 108 105 115 116 111 118 107 97
VK-15110Dobrodružství v Zemi nikoho VI.
N 49°26.577' E 17°54.434'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
1/3; 2/3; 1/5; 3/1; 4/2; 1/4; 1/1; 5/4; 3/4; 1/1; 5/2; 4/2; 4/1; 1/1; 2/3;
 
4/3; 1/1; 4/1; 1/1; 2/3; 4/4; 4/2; 4/4; 5/4; 5/3; 1/4; 1/5; 1/4; 5/3; 5/4;
 
3/4; 4/2; 2/3; 5/3; 2/1; 4/2; 5/4; 5/1; 3/1; 3/2; 4/3; 1/1; 3/4; 1/1; 5/5;
 
4/2; 2/3; 4/2; 4/3; 1/1; 3/1; 5/4; 4/5; 3/4; 4/2; 4/1; 5/1; 2/5; 5/1; 5/4;
 
4/1; 2/5; 1/1; 4/4; 5/1; 4/4; 5/4; 1/4; 5/1; 5/4; 4/4; 5/1; 4/4; 5/4; 4/1;
 
5/1; 2/5; 5/1; 5/4; 5/2; 5/1; 4/1; 4/3; 1/1; 4/4; 5/1; 4/1; 3/3; 1/4; 5/1;
 
5/4; 3/1; 5/4; 4/5; 3/4; 4/2; 3/1; 5/4; 4/5; 3/4; 4/2; 3/1; 5/4; 4/5; 3/4;
 
4/2; 1/4; 5/1; 5/4
 
Nápověda
-.-/---/.-././-./-.--//--.../-.-./...--/--..--//...-/-.--/-././-.-./....//-.-./....//.-//.--//
VK-15111Dobrodružství v Zemi nikoho VII.
N 49°26.711' E 17°54.168'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
23  11 14 45 21 35 41 51 23 21 55 34 21 45 13 21 52 13 14 34 25 42 12 25 45 35 15 21 12 23 25 11 12 13 14 15 21 14 34 14 35 25 24 11 35 51 42 25 12 13 54 11 34 25 45 35 54 12 21 13 15 21 41 11 22 21 13 51  51 35 15 54 52 14 45 35 15 21 12 35 51 11 12 13 14 15 21 14 12 14 34 24 25 13 25 12
14 23 13 54 15 21 23 25 13 24 25 52 25 13 24 52 14 23 25 13 45 25 45 13 45 25 24 42 45 25 13 45 25 24 42 14  45 25 24 42 12 14 23 13 43 14 24 25
45 14 13 23 13 54 15 21 24 52 25 45 13 25 24 52 14 23 25 13 45 25 24 42 11 12 13 14 15 21 11 34 25 11 45 42 21 23 35 14
 
Nápověda
-.-/---/.-././-./-.--//-./.-/-..//.../-/.-./--../../--..--//-.-/.-../../-.-.//.---/.//---/-./-/.-/.-./../---/--..--//...-/-.--/-././-.-./...././.---//.--//
VK-15112Dobrodružství v Zemi nikoho VIII.
N 49°26.842' E 17°54.086'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
 
Nápověda
VK-15113Dobrodružství v Zemi nikoho IX.
N 49°26.890' E 17°53.851'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
 
Nápověda
VK-15114Dobrodružství v Zemi nikoho X.
N 49°27.048' E 17°53.753'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Keš hledej:
 
N 49° 27. (Pedro-Vláďa-Vincek)(Trilobit-Pepin)Ontario
E 17° 53. Bóža Trilobit Pepin
 
Nápověda
118 121 115 111 107 121 32 112 97 114 101 122
VK-15115Strach nad Bobří řekou
N 49°24.159' E 18°08.346'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

P1
(Parkoviště)
N 49°24.307' E 18°08.292'
-
Nápověda
VK-1511614 Bobřík indiánských měsíců
N 49°24.055' E 18°08.253'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1511715 Bobřík hmatu
N 49°23.935' E 18°08.144'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1511816 Bobřík paměti
N 49°23.793' E 18°08.117'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1511917 Bobřík žízně
N 49°23.701' E 18°08.234'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1512018 Bobřík hvězd
N 49°23.566' E 18°08.176'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
kxvwb exn
VK-1512119 Bobřík ohně
N 49°23.420' E 18°07.970'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
dtkbc ? o xauqmq
VK-1512220 Bobřík času
N 49°23.353' E 18°07.786'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
cvl ? n wztplp? spaewpkfob wfufw
VK-1512321 Bobřík barev
N 49°23.286' E 18°07.672'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
01010110 01111001 01110011 01101111 01101011 11000011 10111101 00100000 01110110 01111001 01101011 01101111 01110100 01101100 01100001 01101110 11000011 10111101 00100000 01110000 01100001 01110010 01100101 01111010
VK-1512422 Bobřík slepoty
N 49°23.218' E 18°07.409'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
78 97 112 114 97 118 111 32 111 100 32 116 114 117 98 107 121 32 112 114 111 112 117 115 116 107 117 44 32 112 111 100 32 98 101 116 111 110 101 109 32 97 32 107 97 109 101 110 101 109
VK-1512523 Bobřík hbitosti
N 49°23.150' E 18°07.232'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
.---/--./.-./..--..//---../..--../-----//..//---./.-../---/.../.-./...//
VK-1512624 Bobřík indiánských signálů
N 49°23.526' E 18°07.812'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
-../..-/-/-.--//.--./.-/.-././--..//
VK-1512725 Bobřík uloupených míst
N 49°23.658' E 18°07.786'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-1512826 Bobřík věrnosti
N 49°23.869' E 18°07.849'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Nápověda
VK-15129Bobříci 14-26 bonus
Bonus
N 49°23.240' E 18°07.511'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

Cache se nachází na souřadnicích:
 
N 49° 2
E
.
K
(
B
-
A
-
D
)
H
E 018° 0
F
.
G
(
J
+
L
)(
C
+
D
+
I
+
M
)
P1
(Parkoviště)
N 49°23.509' E 18°08.616'
-
Nápověda
VK-15135LAB Bonus Rychlé Šípy
Bonus
N 49°13.782' E 18°02.458'

Obtížnost: Terén: Velikost: (regular)

informace kde najít BONUS získáte na posledním zastavení 

Nápověda
dolů a nahoru
VK-15136Jak šel čas s Valašským keškobraním
N 49°21.200' E 17°47.500'

Obtížnost: Terén: Velikost: (small)

 V patnácti bodech bychom Vám chtěli připomenout jak šel čas s Valašským keškobraním: 

A - Název (počet písmen) historicky první keše, která byla pro Valašské keškobraní založena pod kódem VK-01.

B - Ve druhém ročníku(a asi ještě v jednom) se zúčastnilo historicky nejvíce závodních týmů, kolik jich bylo.

C - Kolik měl ve 3.ročníku keší samotný "Klobúk". 

D - Kolik keší mělo ve svém názvu "Hraniční kameny". 

E - Kolik bylo založeno T5 keší v ročníku 2012 "Portáši". 

F - Kolik keší celkem bylo založeno v ročníku 2013 "Bečva". 

G - Kolik sérií bylo založeno v ročníku 2014 "Sedm". 

H - Kolik keší, včetně bonusů, obsahovala série "Clay Eva". 

I - Kolik keší mělo ve svém názvu slovo "paralympiáda" v ročníku 2016 "Olympiáda". 

J - Kolik FTF posbíral v ročníku 2017 "Desítka" AHOP team. 

K - Kolik multikeší bylo založeno v ročníku 2018 "Retro". 

L - Pod jakým VK-kódem(pětimístné číslo) byla v ročníku 2019 "Tucet" založena keš "SEX + SEX JE DVANÁCT. 

M - Pod jakým VK-kódem byla v ročníku 2020 "Periodická soustava prvků" založena keš, která byla nejlépe bodově ohodnocena. 

N - Kolik ownerů se podílelo na zakládání keší pro ročník 2021 "Top Secret". 

O - Kolikátá v pořadí je letošní základna. (V Rajnochovicích byly základny dvě)

Všechny údaje naleznete v aplikaci "Valašské keškobraní".
Všechna zjištěná čísla ciferujte a dosaďte do následujícího vzorce pro výpočet umístění keše.
Keš se nachází na souřadnicích:
N 49°  P.R              E017°  S.T
Přičemž  P = C+K+N+I            
                R = BxJxF-6          
                S = HxJ+I+O             
                T = (ExGxLxM)+(AxDxM)-5
https://vkteam.online/homepage/                   
 
Nápověda
--./.-/-/-.-/-/./--./---/---.//